Registrace filmu na festival

Autor - producent

Jméno a příjmení *
Adresa *
Datum narození *


E-mail *
Telefon (bez mezer) *
Facebook
Mám zájem o obytování


Stručný filmový životopis *


Webová adresa autora či společnosti

Film

Název filmu *
Žánr *
Rok výroby *
Synopse *
Délka (v minutách) *
Scénář *
Režie *
Kamera *
Hlavní role *
Odkaz na ukázku (trailer) filmu
Odkaz ke stažení filmu (časově neomezený) Uvedení linku na datovou formu snímku, časově neomezenou.
Umístění filmu na You Tube / Vimeo
Upload plakátú a fotografií filmu *
Komprimovaný archiv ve formátu *.zip o maximální velikosti 5MB obsahující:
3x - 5x fotografií z filmu v tiskové kvalitě JPEG
1x plakát filmu


*


Prohlašuji, že jsem jako autor či producent držitelem všech autorských práv či jejich licencí ke snímku (obrazových, hudebních, zvukových), mám vypořádána práva s výkonnými umělci v díle, snímek neporušuje zákony ČR a ke vzniku filmu bylo využito pouze legálních postupů (díla duševního vlastnictví), dále že snímek neobsahuje skrytou reklamu, nejedná se o propagační film a o snímek obchodního či podnikatelského subjektu. Potvrzuji, že snímek má nekomerční charakter a nebyla jeho licence součástí obchodního kontraktu či komerční distribuce, stejně tak že držitelem práv není nad 50% jiný koproducent (obchodní subjekt, škola). Jsem schopen v případě výzvy vše prohlášené doložit. Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas jsem učinil/a svobodně, pro konkrétní účel a v konkrétním rozsahu, při plné informovanosti o všech vašich právech týkajících se zpracování osobních údajů.

Pole označená * je nutné vyplnit. Odesláním stvrzuji prohlášení.