A Beautiful Death

 

Horor, 2018, 11 minut

Režie: Will Thomas Freeman
Scénář: Will Thomas Freeman
Kamera: Oskar Kudlacik
Hrají: Alex Reid

Film v anglickém znění.

Catherine praktikuje „předepasnou hudbu“; hraje na harfu pro nevyléčitelně choré. Zatímco sleduje jejich životní známky, upravuje své hraní podle osobností svých klientů, jejich stavu mysli a blízkosti ke smrti. Její hudba umožňuje posluchačům vstoupit do stavu odpoutávajícího procesu opouštění. Sama ve svém velkém a zlověstném domě tráví své noci cvičením na svou velkou koncertní harfu. Jako osamocená a izolovaná osoba, jejíž zrak byl utvořen smrtí, Catherina pracuje neúnavně, aby pomohla lidem v jejich posledních hodinách odejít ze světa. Proč s tím ale nemůže také tak požehnat sama sobě?

Catherine is a practitioner of “prescriptive music”; she performs the harp for the terminally ill. Whilst observing their vital signs she tailors her playing to suit each client’s personality, state of mind and stage of expiration. Her music allows those who listen to her to enter into the unbinding process of letting go. Alone in her large and sinister house she spends her nights provoked into practise by her majestic concert harp. A lonely and insular figure who’s eyes have been shaped by death, Catherine works tirelessly to help those in their final hours let go. Why then can’t she bless herself with the same release?