Jak vnímají nezávislý film pořadatelé festivalu Cinema Open? Stačí si přečíst krátký článek a dozvíš se názory Ondry Krejcara a Lukáše Koláčka. 

Do kategorie nezávislých filmů spadají všichni tvůrci, co chtějí vytvořit filmové dílo svobodně a za neziskovým účelem. Není to rozhodně film vytvořený na zakázku a nikdo si ho neobjednal.

Hlavním cílem je dosažení uměleckého výsledku bez zřetele na to, jakým způsobem si bude film po dokončení žít. Nevylučuje se přitom možnost plánovaného či dodatečného honoráře tvůrců, v případě vysokých uměleckých kvalit, které by měly šanci pro větší distribuci. Započítávají se do toho licenční odměny a také ocenění na festivalech.

Tvůrci nezávislého filmu mohou být i lidé vzdělaní v oboru, částeční profesionálové i bývalí profesionálové. Neměli by to být lidé, kteří spadají primárně do kategorie profesionálních filmů a tvůrců, jejichž snímky jsou realizovány za účelem dosažení zisku.

Co je tedy nezávislý film? 

  1. Nemá komerční charakter, není vyrobený za účelem dosažení zisku.
  2. Nikdo si ho neobjednal.
  3. Je vyrobený mimo tradiční výrobní komerční struktury (obchodní subjekty, producentské a distribuční společnosti, TV).
  4. Není to dílo filmových a jinak zaměřených škol (kromě případu, kdy drží autorská práva fyzická osoba studující na škole a přesahuje zadání školního charakteru a škola je jen podporovatel či koproducent do 50 %).
  5. Držitelem autorských práv je autor díla z 50 %. Má vypořádaná autorská práva k filmu i jejich podlicencí. Dílo bylo vyrobeno zákonným postupem a nebylo použito nelegálního softwaru a obsahu třetích stran.