Porota a hodnocení filmů

Hodnocení snímků festivalu Cinema Open v kategorii nezávislý film má na starost více jak desetičlenná porota nezávislého filmu. Letos je plánováno až patnáct členů. Porota postupuje podle koncepce a pravidel stanovených ve spolupráci s Unitedfilm, Filmdat a Artama Praha.

Porota je vybraná ze zakladatelů festivalu, nezávislých filmařů a jejich profesí, provozovatelů kin, z redaktorů, z kulturních pracovníků a dalších aktérů z oblasti filmu. Rozhodující hlas má v případě sporných momentů předseda poroty. Anketu technicky zajišťuje nadnárodní filmový registr Filmdat.

Porotce uděluje každému snímku body ve stupnici od 1 do 10. Snímek hodnotí podle estetických, uměleckých a technických kvalit.

Z nejlepších třech snímků se generuje před začátkem festivalu v každé kategorii tříčlenná nominace. Vyhodnocení ankety je vyhlášeno na festivalu živě moderátorem, za účasti tvůrců, hostů a diváků v jednotlivých kategoriích: nejlepší film a režie, nejlepší kamera a nejlepší scénář. Hlavní vítěz si už podruhé odnese cenu hejtmana Královéhradeckého kraje, v hodnotě 25 tisíc Kč.

 

 

Plánovaná porota pro rok 2019

Lukáš Koláček, předseda

Jaroslav Šika

Ondřej Krejcar

Tomáš Burian

Radek Hochman

Vítek Formánek

Eva Csöellová

Antonín Šímek

Jaroslav Červinka

Tomáš Hradec

Igor Petrík

Daniel Zezula

Martin Škrobák

David Balda

Pavel Pljuskov

 

Uzávěrka hlasování je 28. 10. 2019